Jazyková škola Dunajská Streda

Switch to english Switch to english

Vitajte na našej stránke!

Aj Vy ste sa rozhodli študovať cudzí jazyk?

Čím ďalej, tým viac sa každodenne presviedčame o tom, že ovládať aspoň jeden svetový jazyk je v dnešnej dobe nevyhnutné. Najčastejším dôvodom býva zamestnanie, či už doma, alebo v cudzine. Brány do sveta sú otvorené a potreba dorozumieť sa s cudzincami v osobnom alebo písomnom kontakte z roka na rok narastá. Skôr či neskôr každý z nás zistí, že bez ovládania aspoň jedného svetového jazyka je v tomto svete stratený. Tak prečo nezačať už teraz?

Naša jazyková škola vznikla v roku 1998. Vyučujeme žiakov rôznych vekových kategórií, od predškolského veku až po neobmedzenú hornú vekovú hranicu. Najžiadanejšími jazykmi sú anglický a nemecký jazyk, ale vyučujeme aj iné jazyky, ako: taliansky, francúzsky, španielsky, ruský, maďarský, slovenský - podľa záujmu študentov.

Bolo tu už mnoho pokusov o to, ako sa čím skôr a čím ľahšie naučiť cudzí jazyk. Mnoho nových metód naozaj uľahčuje osvojenie si cudzieho jazyka, ale v prvom rade je to mnoho driny a sebaobetovania. Vašou odmenou bude, keď zistíte, že sa pred Vami otvára nový svet s nekonečnými možnosťami.

Na našej stránke sa dozviete ďalšie podrobnosti o možnostiach štúdia u nás.

Tak do toho!
Prajem Vám veľa úspechov!


Mgr. Klára Šándorová, riaditeľka školy