Vítajte na našej stránke!

Aj Vy ste sa rozhodli študovať cudzí jazyk?

Čím ďalej, tým viac sa každodenne presviedčame o tom, že ovládať aspoň jeden svetový jazyk je v dnešnej dobe nevyhnutné. Najčastejším dôvodom býva zamestnanie, či už doma, alebo v cudzine. Brány do sveta sú otvorené a potreba dorozumieť sa s cudzincami v osobnom alebo písomnom kontakte z roka na rok narastá. Skôr či neskôr každý z nás zistí, že bez ovládania aspoň jedného svetového jazyka je v tomto svete stratený. Tak prečo nezačať už teraz?

Naša jazyková škola vznikla v roku 1998. Vyučujeme žiakov rôznych vekových kategórií, od predškolského veku až po neobmedzenú hornú vekovú hranicu. Najžiadanejšími jazykmi sú anglický a nemecký jazyk, ale vyučujeme aj iné jazyky, ako: taliansky, francúzsky, španielsky, ruský, maďarský, slovenský – podľa záujmu študentov.

Bolo tu už mnoho pokusov o to, ako sa čím skôr a čím ľahšie naučiť cudzí jazyk. Mnoho nových metód naozaj uľahčuje osvojenie si cudzieho jazyka, ale v prvom rade je to mnoho driny a sebaobetovania. Vašou odmenou bude, keď zistíte, že sa pred Vami otvára nový svet s nekonečnými možnosťami.

Na našej stránke sa dozviete ďalšie podrobnosti o možnostiach štúdia u nás.

Tak do toho! Prajem Vám veľa úspechov!

Mgr. Klára Šándorová, riaditeľka školy

Aktuality

Prihláška na štátnu jazykovú skúšku

Prihlášku na štátnu jazykovú skúšku treba doručiť do 31.01.2019 
Termín písomných štátnych skúšok je 29.apríl.2019 
Termín ústnych štátnych skúšok je 07.a 08. jún 2019 

Školné na 2.semester školského roka 2018/19

Výšku školného za 2.semester školského roku 2018/2019 pre deti, študentov a dospelých nájdete tu:

 http://jsds.sk/informacie-o-skole/

Služby

Informácie o štúdiu

Jazyková škola je štátnym záujmovo–vzdelávacím zariadením.

Jazyková škola zriaďuje kurzy v nasledujúcich jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky, ruský, slovenský, maďararský.