Návrat na hlavnú stránku

Aktuality

Prihláška na štátnu jazykovú skúšku

Prihlášku na štátnu jazykovú skúšku treba doručiť do 31.01.2019
Termín písomných štátnych skúšok je 29.apríl.2019
Termín ústnych štátnych skúšok je 07.a 08. jún 2019

Prihláška na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku

Prihláška na základnú štátnu jazykovú skúškuŠkolné na 2.semester školského roka 2018/19

Výšku školného za 2.semester školského roku 2018/2019 pre deti, študentov a dospelých nájdete v časti Informácie o škole \ Úhrady školnéhoZmena čísla bankového účtu

Jazyková škola Dunajská Streda oznamuje zmenu čísla účtu,
od 1.06.2014 je v platnosti účet :
Príjmový účet:
IBAN SK71 8180 0000 0070 0049 3847
7000493847/8180 Štátna pokladnica VOJ 36994