Návrat na hlavnú stránku

Aktuality

Otvorenie školského roku

Otvorenie školského roku 2018/19 bude 07.09.2018 o 17.00 v Jazykovej škole.
Všetkých srdečne pozývame.

Mgr. Klára Šándorová
riaditeľkaTermín vstupných testov

Termíny vstupných testov:

30.07.2018 v pondelok o 17.00 hod

23.08.2018 vo štvrtok 17.00 hodŠkolné na 1.semester školského roka 2018/19

Výšku školného za 1.semester školského roku 2018/2019 pre deti, študentov a dospelých nájdete v časti Informácie o škole \ Úhrady školnéhoPrihlášky na školský rok 2018/19

Termín podania prihlášok na štúdium v školskom roku 2018/19 v Jazykovej škole Dunajská Streda je do 31.08.2018.
Prihlášku je môžné si stiahnuť v sekcii prihláška .Zmena čísla bankového účtu

Jazyková škola Dunajská Streda oznamuje zmenu čísla účtu,
od 1.06.2014 je v platnosti účet :
Príjmový účet:
IBAN SK71 8180 0000 0070 0049 3847
7000493847/8180 Štátna pokladnica VOJ 36994