Návrat na hlavnú stránku

Aktuality

Školné na 1.semester školského roka 2018/19

Výšku školného za 1.semester školského roku 2018/2019 pre deti, študentov a dospelých nájdete v časti Informácie o škole \ Úhrady školnéhoZmena čísla bankového účtu

Jazyková škola Dunajská Streda oznamuje zmenu čísla účtu,
od 1.06.2014 je v platnosti účet :
Príjmový účet:
IBAN SK71 8180 0000 0070 0049 3847
7000493847/8180 Štátna pokladnica VOJ 36994