Návrat na hlavnú stránku

Aktuality

Prihlášky na školský rok 2018/19

Termín podania prihlášok na štúdium v školskom roku 2018/19 v Jazykovej škole Dunajská Streda je do 31.08.2018.
Prihlášku je môžné si stiahnuť v sekcii prihláška .Školné na 2.semester školského roka 2017/18

Výšku školného za 2.semester školského roku 2017/2018 pre deti, študentov a dospelých nájdete v časti Informácie o škole \ Úhrady školnéhoZmena čísla bankového účtu

Jazyková škola Dunajská Streda oznamuje zmenu čísla účtu,
od 1.06.2014 je v platnosti účet :
Príjmový účet:
IBAN SK71 8180 0000 0070 0049 3847
7000493847/8180 Štátna pokladnica VOJ 36994