Termín písomných štátnic

Termín konania písomnej časti štátnej jazykovej skúšky je termín:

Všeobecná a základná štátna jazyková skúška z jazyka Anglického sa bude konať dňa 02.06.2020 utorok o 9.00 hod. v Jazykovej škole Dunajská Streda.

Všeobecná a základná štátna jazyková skúška z jazyka Nemeckého sa bude konať dňa 04.06.2020 vo štvrtok o 9.00 hod. v Jazykovej škole Dunajská Streda.

Prihláška na školský rok 2020-2021

Prihlášku na školský rok 2020 – 2021 nájdete tu:

http://jsds.sk/prihlaska/

Štátnice

Usmernenie pre jazykové školy zaradené do siete škôl a školských zariadení v Slovenskej republike s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky (ďalej len „jazyková škola“):

Termíny konania písomnej časti a ústnej časti jednotlivých štátnych jazykových skúšok určí riaditeľ jazykovej školy po prerokovaní s predsedom komisie pre štátne jazykové skúšky do troch dní od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Písomná časť štátnych jazykových skúšok v jazykových školách sa bude konať do troch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020. Ústna časť štátnych jazykových skúšok v jazykových školách sa bude konať najneskôr do 30. septembra 2020.

Oznam

Vážení poslucháči, rodičia, kolegovia, priatelia školy

V súčasnej dobe prežívame mimoriadnu situáciu, keď si každý z nás želá aby to bol len zlý sen z ktorého sa čoskoro zobudíme. Realita je však iná a my sa s ňou musíme popasovať.

Nikdy by nás nebolo napadlo, že toľkokrát zakazovaná a kritizovaná technika – internet, mobilné telefóny a rôzne sociálne siete pre nás dnes budú prvoradou pomôckou pri vyučovaní a učení sa. V súčasnosti je to jediný spôsob , ktorým môžeme komunikovať a musím uznať, že na to ako rýchlo sme sa museli prispôsobiť situácii, nám to ide veľmi dobre.

My pedagógovia si uvedomujeme, že učiť a učiť sa jazyk na diaľku je veľmi ťažké, o to viac si vážime disciplinovaný prístup našich poslucháčov k štúdiu.

Vďaka za Vaše úsilie a hodnotné práce, ktoré nám posielate!

V týchto dňoch iste väčšina z Vás sleduje vývoj situácie u nás a vo svete, a zrejme ste sa veľa dozvedeli aj o situácii v našom školstve. Dovoľte mi, aby som Vás oboznámila s niektorými, hlavne tými, ktoré sa týkajú aj jazykových škôl.

Vyučovanie na jazykových školách, tak ako na všetkých iných školách na Slovensku sa prerušuje do odvolania. Vyučovanie však pokračuje online metódou, čo je provizórna forma vyučovania v danej mimoriadnej situácii.

Som si istá, že naši pedagógovia už s našimi poslucháčmi nadviazali kontakt a viem, že väčšina poslucháčov sa veľmi disciplinovane zapája do vyučovacieho procesu, žiaľ, nájdu sa aj takí, ktorí nereagujú ani na jednu výzvu svojich vyučujúcich.

Touto cestou by som hlavne týchto poslucháčov chcela vyzvať k tomu, aby sa konečne zapojili do vyučovania, lebo koniec školského roka je veľmi blízko a kto sa nebude zapájať, žiaľ, nebude môcť dostať osvedčenie o ukončení školského roka.

Vaši učitelia sú flexibilní, akýkoľvek problém, ktorý by ste mohli s učením sa touto vyučovacou metódou mať sme schopní vyriešiť.  

Verím, že aj v týchto neľahkých časoch a provizórnych vyučovacích podmienkach budete mať veľa trpezlivosti a dobrej vôle dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Spolu to určite dokážeme.

Želám Vám a Vašim rodinám pevné zdravie.

Do skorého videnia,

Mgr. Klára Šándorová, riaditeľka školy

Zatvorenie školy

Jazyková škola Dunajská Streda oznamuje svojim študentom, že od  09.03.2020 do je škola zatvorená do odvolania.

V prípade potreby nás môžete nakontaktovať:
– telefón odkazovač  sekretariát :0315517522
– riaditeľka : 0315517550, 0918 829 733
-e-mail: jazykovaskolads@zupa-tt.sk

Zmena čísla bankového účtu

Jazyková škola Dunajská Streda oznamuje zmenu čísla účtu, od 1.06.2014 je v platnosti účet : 
Príjmový účet: 
IBAN SK71 8180 0000 0070 0049 3847 
7000493847/8180 Štátna pokladnica VOJ 36994