Úhrada školného a zápisného za 1.semester 2019/2020

Spôsob úhrady a výšku školného za 1.semester 2019/2020 nájdete tu:
Úhrada školného 1. semester 2019/2020

Prihláška na školský rok 2019-2020

Prihlášku na školský rok 2019 – 2020 nájdete tu:

http://jsds.sk/prihlaska/

Zmena čísla bankového účtu

Jazyková škola Dunajská Streda oznamuje zmenu čísla účtu, od 1.06.2014 je v platnosti účet : 
Príjmový účet: 
IBAN SK71 8180 0000 0070 0049 3847 
7000493847/8180 Štátna pokladnica VOJ 36994