Návrat na hlavnú stránku

Informácie o štúdiu

Jazyková škola je štátnym záujmovo – vzdelávacím zariadením.

Jazyková škola zriaďuje kurzy v nasledujúcich jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky, ruský, slovenský, maďararský.