Návrat na hlavnú stránku

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (t.j. aj naša škola ) ako povinné osoby v zmysle zákona č.211 / 2000 Z.z. o slobode informácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú povinné zverejňovať po 1.januári 2011 zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby.

Zmluvy, objednávky a faktúry sú v PDF formáte.


zmluva č. 5003052
predmet: Zmluva o prenájme multifunkčnej tlačiarne
dodávateľ: Konica Minolta, s.r.o.


zmluva č. 01/2018
predmet: Zmluva o výpožičke
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


zmluva č. 01/2017
predmet: Zmluva o výpožičke
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


zmluva č. 01/2016
predmet: Zmluva o výpožičke
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


zmluva o inzercii č. 231160075
predmet: Zmluva o inzercii
dodávateľ: regionPRESS, s.r.o.


zmluva č. 01/2015
predmet: Zmluva o výpožičke
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


Elektronizácia vzdelávacieho systému
predmet: Elektronizácia vzdelávacieho systému
dodávateľ: MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY


príkazná zmluva
predmet: príkazná zmluva
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


zmluva č. 52101689
predmet: Zmluva o prenájme multifunkčnej tlačiarne
dodávateľ: Konica Minolta, s.r.o.


zmluva č. 01/2014
predmet: Zmluva o výpožičke
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


zmluva č. 01/2013
predmet: Zmluva o výpožičke
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


zmluva č. 04/2012
predmet: Zmluva o výpožičke
dodávateľ: Stredná zdravotnícka školaZmluva č. 1/2012 o poskytnutí bankových služieb.

Obchodné podmienky elektronického bankovníctva 13.02.2012
predmet: Obchodné podmienky pre poskytovanie a používanie elektronických služieb a platobných kariet
dodávateľ: Slovenská Sporiteľňa, a.s.

Sadzobník poplatkov 13.02.2012
predmet: Sadzobník poplatkov a náhrad Slovenskej sporiteľne, a. s.
dodávateľ: Slovenská Sporiteľňa, a.s.

Všeobecné obchodné podmienky 13.02.2012
predmet: Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s.
dodávateľ: Slovenská Sporiteľňa, a.s.

Zmluva o bežnom účte 13.02.2012
predmet: Zmluva o bežnom účte
dodávateľ: Slovenská Sporiteľňa, a.s.

Zmluva o odovzdaní a prevzatí bezpečnostných predmetov 13.02.2012

Zmluva o odovzdaní a prevzatí bezpečnostných predmetov 13.02.2012

Zmluva o odovzdaní a prevzatí bezpečnostných predmetov 13.02.2012

Zmluva o odovzdaní a prevzatí bezpečnostných predmetov 13.02.2012
predmet: Zmluva o odovzdaní a prevzatí bezpečnostných predmetov
dodávateľ: Slovenská Sporiteľňa, a.s.


zmluva č. 02/2011 24.6.2011
predmet: Zmluva o výpožičke
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola