Návrat na hlavnú stránku

Kontakty

Naša adresa:
Športová ulica 349/34
929 01, Dunajská Streda

Telefónne čísla:
031/551-75-22
031/551-75-50
0918/82-97-33

Fax:
031/551-75-49

IČO školy:
360 86 223

E-mail:
jazykovaskolads@zupa-tt.sk
riaditelka@jsds.sk

Účet školy:
od 1.06.2014 je v platnosti účet :
Príjmový účet:
IBAN SK71 8180 0000 0070 0049 3847
7000493847/8180 Štátna pokladnica VOJ 36994