Návrat na hlavnú stránku

Náväznosť a počet vyučovacích hodín kurzov JŠ

Organizačnou formou vyučovania je kurz.

Základný kurz zahŕňa štúdium v I. a II. ročníkoch.
Stredný kurz zahŕňa štúdium v III. a IV. ročníkoch.
Vyšší kurz zahŕňa štúdium v V. a VI. ročníkoch.
Prípravný kurz v trvaní jedného roka, zriaďujeme pre záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky - základnej a všeobecnej.


Náväznosť a počet vyučovacích hodín kurzov JŠ:

Stupeň nároč. Kurz 4 hod./týž. 3 hod./týž. Úroveň jazykových zručností Anglický termín CEF
1. základný (210-420 hod.) 1.ročník - 2.ročník O 1.ročník - 2.ročník - 3.ročník O začiatočníci
mierne pokročilí
elementary
pre-intermediate
A1 - A2
2. stredný (280-315 hod.) 1.ročník - 2.ročník O 1.ročník - 2.ročník O stredne pokročilí intermediate B1 - B2
3. vyšší (280-315 hod.) 1.ročník - 2.ročník O 1.ročník - 2.ročník O pokročilí upper-intermediate
advanced
B2 - C1
4. prípravný na ŠJS (105-140 hod.) 1.ročník O/V 1.ročník O/V 2.ročník podľa náväznosti na stredný, vyšší a prípravný kurz advanced C1 - C2
5. konverzačný (140-315 hod.) 1.ročník - 2.ročník O 1.ročník - 2.ročník - 3.ročník O podľa náväznosti na základný, či stredný kurz

Legenda:
O = Osvedčenie
V = Vysvedčenie

Poslucháč navštevuje kurz, do ktorého sa prihlásil. Prestupy do iného kurzu sa povoľujú len v odôvodnených prípadoch a ak je voľné miesto v kurze.

Študentom, ktorým koliduje ich rozvrh s vyučovacím časom ich kurzu, umožňujeme hosťovanie v inom kurze. Hosťovacie povolenia na základe potvrdeného rozvrhu vydáva príslušný riaditeľ.