Vyplnením tejto prihlášky sa môžete prihlásiť do nášho kurzu. So zadanými údajmi zaobchádzame diskrétne. Sú potrebné aj pri vystavení Vašich vysvedčení.

Do vyšších ročníkov sa poslucháči prijímajú na základe úspešného zvládnutia vstupných testov.

Jednu z týchto prihlášok je potrebné podpísané doručiť do jazykovej školy osobne, poštou alebo e-mailom na jazykovaskolads@zupa-tt.sk

prihlaska 2019-2020 2 semester.docx

prihlaska 2019-2020 2 semester.pdf