Vítajte na našej stránke!

Vážení poslucháči, rodičia, kolegovia, priatelia školy

V súčasnej dobe prežívame mimoriadnu situáciu, keď si každý z nás želá aby to bol len zlý sen z ktorého sa čoskoro zobudíme. Realita je však iná a my sa s ňou musíme popasovať.

Nikdy by nás nebolo napadlo, že toľkokrát zakazovaná a kritizovaná technika – internet, mobilné telefóny a rôzne sociálne siete pre nás dnes budú prvoradou pomôckou pri vyučovaní a učení sa. V súčasnosti je to jediný spôsob , ktorým môžeme komunikovať a musím uznať, že na to ako rýchlo sme sa museli prispôsobiť situácii, nám to ide veľmi dobre.

My pedagógovia si uvedomujeme, že učiť a učiť sa jazyk na diaľku je veľmi ťažké, o to viac si vážime disciplinovaný prístup našich poslucháčov k štúdiu.

Vďaka za Vaše úsilie a hodnotné práce, ktoré nám posielate!

V týchto dňoch iste väčšina z Vás sleduje vývoj situácie u nás a vo svete, a zrejme ste sa veľa dozvedeli aj o situácii v našom školstve. Dovoľte mi, aby som Vás oboznámila s niektorými, hlavne tými, ktoré sa týkajú aj jazykových škôl.

Vyučovanie na jazykových školách, tak ako na všetkých iných školách na Slovensku sa prerušuje do odvolania. Vyučovanie však pokračuje online metódou, čo je provizórna forma vyučovania v danej mimoriadnej situácii.

Som si istá, že naši pedagógovia už s našimi poslucháčmi nadviazali kontakt a viem, že väčšina poslucháčov sa veľmi disciplinovane zapája do vyučovacieho procesu, žiaľ, nájdu sa aj takí, ktorí nereagujú ani na jednu výzvu svojich vyučujúcich.

Touto cestou by som hlavne týchto poslucháčov chcela vyzvať k tomu, aby sa konečne zapojili do vyučovania, lebo koniec školského roka je veľmi blízko a kto sa nebude zapájať, žiaľ, nebude môcť dostať osvedčenie o ukončení školského roka.

Vaši učitelia sú flexibilní, akýkoľvek problém, ktorý by ste mohli s učením sa touto vyučovacou metódou mať sme schopní vyriešiť.  

Verím, že aj v týchto neľahkých časoch a provizórnych vyučovacích podmienkach budete mať veľa trpezlivosti a dobrej vôle dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Spolu to určite dokážeme.

Želám Vám a Vašim rodinám pevné zdravie.

Do skorého videnia,

Mgr. Klára Šándorová, riaditeľka školy

Aktuality

Termín štátnic

Termín konania písomnej časti štátnej jazykovej skúšky je termín:

– 02.06.2020 v utorok o 9:00 Anglický jazyk

– 04.06.2020 vo štvrtok o 9:00 Nemecký jazyk .

Oznam o zatvorení školy

Jazyková škola Dunajská Streda oznamuje svojim študentom, že od 09.03.2020 je škola zatvorená do odvolania.

Služby

Informácie o štúdiu

Jazyková škola je štátnym záujmovo–vzdelávacím zariadením.

Jazyková škola zriaďuje kurzy v nasledujúcich jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky, ruský, slovenský, maďararský.