Vítajte na našej stránke!

Aj Vy ste sa rozhodli študovať cudzí jazyk?

Čím ďalej, tým viac sa každodenne presviedčame o tom, že ovládať aspoň jeden svetový jazyk je v dnešnej dobe nevyhnutné. Najčastejším dôvodom býva zamestnanie, či už doma, alebo v cudzine. Brány do sveta sú otvorené a potreba dorozumieť sa s cudzincami v osobnom alebo písomnom kontakte z roka na rok narastá. Skôr či neskôr každý z nás zistí, že bez ovládania aspoň jedného svetového jazyka je v tomto svete stratený. Tak prečo nezačať už teraz?

Naša jazyková škola vznikla v roku 1998. Vyučujeme žiakov rôznych vekových kategórií, od predškolského veku až po neobmedzenú hornú vekovú hranicu. Najžiadanejšími jazykmi sú anglický a nemecký jazyk, ale vyučujeme aj iné jazyky, ako: taliansky, francúzsky, španielsky, ruský, maďarský, slovenský – podľa záujmu študentov.

Bolo tu už mnoho pokusov o to, ako sa čím skôr a čím ľahšie naučiť cudzí jazyk. Mnoho nových metód naozaj uľahčuje osvojenie si cudzieho jazyka, ale v prvom rade je to mnoho driny a sebaobetovania. Vašou odmenou bude, keď zistíte, že sa pred Vami otvára nový svet s nekonečnými možnosťami.

Na našej stránke sa dozviete ďalšie podrobnosti o možnostiach štúdia u nás.

Tak do toho! Prajem Vám veľa úspechov!

Mgr. Klára Šándorová, riaditeľka školy

Aktuality

Informácie o kurzoch:

Rozvrh hodín bude k dispozícii od 06.09.2019, bude vyložený vo vestibule školy.

Kontaktovať nás môžete aj e-mailom alebo telefonicky
–   sekretariát: 031/5517522
–   riaditeľka: 031/5517522, 0918-829733, mail: riaditelka@jsds.sk

Školné a zápisné na 1.semester školského roka 2019/20

Výšku školného a zápisného za 1.semester školského roku 2019/2020 pre deti, študentov a dospelých nájdete tu:

Úhrada školného 1. semester 2019/2020

Služby

Informácie o štúdiu

Jazyková škola je štátnym záujmovo–vzdelávacím zariadením.

Jazyková škola zriaďuje kurzy v nasledujúcich jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky, ruský, slovenský, maďararský.