Zatvorenie školy

Jazyková škola Dunajská Streda oznamuje svojim študentom, že od  09.03.2020 do je škola zatvorená do odvolania.

V prípade potreby nás môžete nakontaktovať:
– telefón odkazovač  sekretariát :0315517522
– riaditeľka : 0315517550, 0918 829 733
-e-mail: jazykovaskolads@zupa-tt.sk

Prihláška na štátnu jazykovú skúšku

Prihlásiť sa na štátnu jazykovú skúšku treba do 31.01.2020

Predpokladaný termín písomnej časti všeobecnej a základnej štátnej skúšky:
–   27.apríl.2020  (pondelok)

Predpokladaný termín ústnej časti skúšky:
–  05.jún – 06.jún 2020 (piatok – sobota)

Prihlášku nájdete tu:
https://jsds.sk/prihlaska/

Úhrada školného a zápisného za 2.semester 2019/2020

Spôsob úhrady a výšku školného za 2.semester 2019/2020 nájdete tu:
Úhrada školného 2. semester 2019/2020

Prihláška na školský rok 2019-2020

Prihlášku na školský rok 2019 – 2020 nájdete tu:

http://jsds.sk/prihlaska/

Zmena čísla bankového účtu

Jazyková škola Dunajská Streda oznamuje zmenu čísla účtu, od 1.06.2014 je v platnosti účet : 
Príjmový účet: 
IBAN SK71 8180 0000 0070 0049 3847 
7000493847/8180 Štátna pokladnica VOJ 36994