Termíny vstupných testov

Termíny vstupných testov:

– na vstupný test sa treba dopredu ohlásiť, dohodnúť si termín telefonicky 031-5517522, alebo e-mailom : jazykovaskolads@zupa-tt.sk

– 20.07.2020 pondelok 17.00 hod.
– 03.08.2020 pondelok 17.00 hod.
– 24.08.2020 pondelok 17.00 hod.

Spôsob úhrady školného v Jazykovej škole Dunajská Streda 1 semester šk. rok 2020/2021

Spôsob úhrady školného v Jazykovej škole Dunajská Streda za 1 semester šk. roku 2020/2021 tu:

Spôsob úhrady školného v Jazykovej škole Dunajská Streda za 1.semester školského roku 2020/2021

Termín ústnych štátnic

Termín konania ústnej časti štátnej jazykovej skúšky:

Termín konania ústnej časti  štátnej skúšky je 24.06. a 25.06.

Každý dostane pozvánku e-mailom.

Prihláška na školský rok 2020-2021

Prihlášku na školský rok 2020 – 2021 nájdete tu:

http://jsds.sk/prihlaska/

Oznam

Vážení poslucháči, rodičia, kolegovia, priatelia školy

V súčasnej dobe prežívame mimoriadnu situáciu, keď si každý z nás želá aby to bol len zlý sen z ktorého sa čoskoro zobudíme. Realita je však iná a my sa s ňou musíme popasovať.

Nikdy by nás nebolo napadlo, že toľkokrát zakazovaná a kritizovaná technika – internet, mobilné telefóny a rôzne sociálne siete pre nás dnes budú prvoradou pomôckou pri vyučovaní a učení sa. V súčasnosti je to jediný spôsob , ktorým môžeme komunikovať a musím uznať, že na to ako rýchlo sme sa museli prispôsobiť situácii, nám to ide veľmi dobre.

My pedagógovia si uvedomujeme, že učiť a učiť sa jazyk na diaľku je veľmi ťažké, o to viac si vážime disciplinovaný prístup našich poslucháčov k štúdiu.

Vďaka za Vaše úsilie a hodnotné práce, ktoré nám posielate!

V týchto dňoch iste väčšina z Vás sleduje vývoj situácie u nás a vo svete, a zrejme ste sa veľa dozvedeli aj o situácii v našom školstve. Dovoľte mi, aby som Vás oboznámila s niektorými, hlavne tými, ktoré sa týkajú aj jazykových škôl.

Vyučovanie na jazykových školách, tak ako na všetkých iných školách na Slovensku sa prerušuje do odvolania. Vyučovanie však pokračuje online metódou, čo je provizórna forma vyučovania v danej mimoriadnej situácii.

Som si istá, že naši pedagógovia už s našimi poslucháčmi nadviazali kontakt a viem, že väčšina poslucháčov sa veľmi disciplinovane zapája do vyučovacieho procesu, žiaľ, nájdu sa aj takí, ktorí nereagujú ani na jednu výzvu svojich vyučujúcich.

Touto cestou by som hlavne týchto poslucháčov chcela vyzvať k tomu, aby sa konečne zapojili do vyučovania, lebo koniec školského roka je veľmi blízko a kto sa nebude zapájať, žiaľ, nebude môcť dostať osvedčenie o ukončení školského roka.

Vaši učitelia sú flexibilní, akýkoľvek problém, ktorý by ste mohli s učením sa touto vyučovacou metódou mať sme schopní vyriešiť.  

Verím, že aj v týchto neľahkých časoch a provizórnych vyučovacích podmienkach budete mať veľa trpezlivosti a dobrej vôle dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Spolu to určite dokážeme.

Želám Vám a Vašim rodinám pevné zdravie.

Do skorého videnia,

Mgr. Klára Šándorová, riaditeľka školy

Zatvorenie školy

Jazyková škola Dunajská Streda oznamuje svojim študentom, že od  09.03.2020 do je škola zatvorená do odvolania.

V prípade potreby nás môžete nakontaktovať:
– telefón odkazovač  sekretariát :0315517522
– riaditeľka : 0315517550, 0918 829 733
-e-mail: jazykovaskolads@zupa-tt.sk

Zmena čísla bankového účtu

Jazyková škola Dunajská Streda oznamuje zmenu čísla účtu, od 1.06.2014 je v platnosti účet : 
Príjmový účet: 
IBAN SK71 8180 0000 0070 0049 3847 
7000493847/8180 Štátna pokladnica VOJ 36994