Oznam o vyučovaní

Vážení poslucháči !

Podľa usmernení ministra školstva začíname dištančné /online/ vyučovanie dnes 11.01.2021, ktoré má trvať do 22.01.2021. Prezenčné vyučovanie / vyučovanie na školách/ má začať 25.01.2021. Prezenčného  vyučovania sa môžu zúčastniť len poslucháči, ktorí sa preukážu platným potvrdením o kovid teste. Poslucháči, ktorí chodia do základných a stredných škôl budú testovaní na svojich školách, prosíme Vás, vyžiadajte si na svojich školách potvrdenie o pretestovaní, ktorým sa preukážete na našej škole.

Dospelých poslucháčov žiadame o individuálne pretestovanie sa PCR alebo antigénovým testom a taktiež sa preukázať  potvrdením o absolvovaní testu pri vstupe do našej školy svojmu vyučujúcemu. 

Poslucháči môžu vstúpiť do budovy školy len za prítomnosti a pri dodržaní pokynov vyučujúceho.

Pri akýchkoľvek otázkach sa na nás môžete obrátiť na mob. čísle: 0918829733

V novom roku Vám želáme veľa zdravia, trpezlivosti a pracovných úspechov!

S pozdravom,

Mgr. Klára Šándorová, riaditeľka školy

Spôsob úhrady školného v Jazykovej škole Dunajská Streda 2 semester šk. rok 2020/2021

Spôsob úhrady školného v Jazykovej škole Dunajská Streda za 2 semester šk. roku 2020/2021 tu:

Spôsob úhrady školného v Jazykovej škole Dunajská Streda za 2.semester školského roku 2020/2021

Prihláška na školský rok 2020-2021

Prihlášku na školský rok 2020 – 2021 nájdete tu:

http://jsds.sk/prihlaska/

Petícia

Vážení poslucháči, vážení rodičia,

Po konzultácii o osude našej školy s hlavnou školskou inšpektorkou ministerstva školstva, ktorá mi okrem iného napísala, že náš problém považujem za vážny a domnieva sa, že jediným pokusom o zmenu stanoviska TTSK môže byť výrazný prejav nevôle s týmto krokom zo strany samosprávy DS a obyvateľov mesta.

Obávam sa, že samospráva mesta nezastáva tento názor, a preto sa obraciam na Vás a o Vašu iniciatívu pri podaní petície. Pretože petíciu nemôže zorganizovať škola, bola by som rada, v prípade že s petíciou súhlasíte, keby sa obetovali a tejto úlohy ujali niektorí z Vás  a založili petičný výbor, ktorý by následne rozhodol o spôsobe podania petície. Radi Vám s touto činnosťou pomôžeme.   

S pozdravom,

Mgr. Klára Šándorová, riaditeľka školy

Oznam o škole

Vážení poslucháči, rodičia, priatelia školy

Prihováram sa k Vám touto cestou, pretože sa už mnohí z Vás dozvedeli, že naša jazyková škola má byť zrušená a priradená k maďarskému gymnáziu ako jazykové oddelenie.

Chcem, aby ste sa podrobnosti dozvedeli oficiálne, aby nedochádzalo k nedorozumeniu.

Je pravdou, že zastupiteľstvo poslancov trnavského samosprávneho kraja odsúhlasilo zrušenie našej školy, a žiaľ nedostali sme priestor na to, aby sme sa obhájili.

Rozhodnutie je také, že tento školský rok 2020/2021, naša škola dokončí pôsobenie, a v školskom roku 2021/2022 už bude len jazykovým oddelením maďarského gymnázia.

Je nám ľúto, že nikto z kompetentných sa neprišiel presvedčiť o dôležitosti a pracovných výsledkoch našej školy. Určite každý pochopí, že zrušiť školu , ktorá vznikla pred 21 rokmi, ktorá dala stovkám poslucháčov jazykovú zdatnosť, z ktorých mnohí práve vďaka našej škole študujú, alebo pracujú a žijú v zahraničí; zrušiť školu s dlhoročnou tradíciou a dobrým menom je prinajmenšom veľký omyl.

Je to ako urobiť veľký krok späť do minulosti. Začali sme ako oddelenie pri slovenskom gymnáziu a osamostatnili sme sa práve preto, aby sme mali priestor pre ďalší rozvoj. Gymnázium je stredná škola  odlišného charakteru akým je jazyková škola, nehovoriac o tom, že viesť 300 poslucháčov v oddelení je veľmi problematické, taktiež vekové zloženie, vedomostné stupne, skúšky poslucháčov a ešte mnohé iné nevýhody, ktoré by toto oddelenie prinieslo. Prečo by sme mali zrušiť to, čo je dobré a prospešné pre našich občanov. 

Chceli by sme našu školu zachrániť, radi by sme za ňu zabojovali. Preto Vás vyzývame, ak s nami aj Vy súhlasíte, aby ste nás podporili svojim hlasom v petícii, ktorou sa plánujeme proti tomuto rozhodnutiu odvolať.

Ďakujeme za Vašu solidaritu a Váš čas!

Oznam

Vážení poslucháči, rodičia, kolegovia, priatelia školy

V súčasnej dobe prežívame mimoriadnu situáciu, keď si každý z nás želá aby to bol len zlý sen z ktorého sa čoskoro zobudíme. Realita je však iná a my sa s ňou musíme popasovať.

Nikdy by nás nebolo napadlo, že toľkokrát zakazovaná a kritizovaná technika – internet, mobilné telefóny a rôzne sociálne siete pre nás dnes budú prvoradou pomôckou pri vyučovaní a učení sa. V súčasnosti je to jediný spôsob , ktorým môžeme komunikovať a musím uznať, že na to ako rýchlo sme sa museli prispôsobiť situácii, nám to ide veľmi dobre.

My pedagógovia si uvedomujeme, že učiť a učiť sa jazyk na diaľku je veľmi ťažké, o to viac si vážime disciplinovaný prístup našich poslucháčov k štúdiu.

Vďaka za Vaše úsilie a hodnotné práce, ktoré nám posielate!

V týchto dňoch iste väčšina z Vás sleduje vývoj situácie u nás a vo svete, a zrejme ste sa veľa dozvedeli aj o situácii v našom školstve. Dovoľte mi, aby som Vás oboznámila s niektorými, hlavne tými, ktoré sa týkajú aj jazykových škôl.

Vyučovanie na jazykových školách, tak ako na všetkých iných školách na Slovensku sa prerušuje do odvolania. Vyučovanie však pokračuje online metódou, čo je provizórna forma vyučovania v danej mimoriadnej situácii.

Som si istá, že naši pedagógovia už s našimi poslucháčmi nadviazali kontakt a viem, že väčšina poslucháčov sa veľmi disciplinovane zapája do vyučovacieho procesu, žiaľ, nájdu sa aj takí, ktorí nereagujú ani na jednu výzvu svojich vyučujúcich.

Touto cestou by som hlavne týchto poslucháčov chcela vyzvať k tomu, aby sa konečne zapojili do vyučovania, lebo koniec školského roka je veľmi blízko a kto sa nebude zapájať, žiaľ, nebude môcť dostať osvedčenie o ukončení školského roka.

Vaši učitelia sú flexibilní, akýkoľvek problém, ktorý by ste mohli s učením sa touto vyučovacou metódou mať sme schopní vyriešiť.  

Verím, že aj v týchto neľahkých časoch a provizórnych vyučovacích podmienkach budete mať veľa trpezlivosti a dobrej vôle dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Spolu to určite dokážeme.

Želám Vám a Vašim rodinám pevné zdravie.

Do skorého videnia,

Mgr. Klára Šándorová, riaditeľka školy

Zmena čísla bankového účtu

Jazyková škola Dunajská Streda oznamuje zmenu čísla účtu, od 1.06.2014 je v platnosti účet : 
Príjmový účet: 
IBAN SK71 8180 0000 0070 0049 3847 
7000493847/8180 Štátna pokladnica VOJ 36994