Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (t.j. aj naša škola ) ako povinné osoby v zmysle zákona č.211 / 2000 Z.z. o slobode informácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú povinné zverejňovať po 1.januári 2011 zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby. 

Zmluvy, dokumenty, objednávky a faktúry sú v PDF formáte.

Zmluva o zverení majetku do správy
predmet: Zmluva o zverení majetku do správy

Zmluva o zverení majetku do správy
predmet: Zmluva o zverení majetku do správy

Kolektívna zmluva na roky 2019 – 2020 pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
predmet: Kolektívna zmluva na roky 2019 – 2020 pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – text

Poradie uchádzačov z VK 2019-00-96 na obsadenie miesta riaditeľa Jazykovej školy 2019/12
predmet: Poradie uchádzačov z VK 2019-00-96

Zmluva o poskytnutí služieb výučby 2019/10
predmet: Zmluva o poskytnutí služieb výuky
dodávateľ: TalkTalkCourses, s.r.o.

Zmluva o výpožičke č. 1/2019
predmet: Zmluva o výpožičke
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola

zmluva č. 5003052
predmet: Zmluva o prenájme multifunkčnej tlačiarne 
dodávateľ: Konica Minolta, s.r.o. 


zmluva č. 01/2018 
predmet: Zmluva o výpožičke
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola 


zmluva č. 01/2017
predmet: Zmluva o výpožičke
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola 


zmluva č. 01/2016 
predmet: Zmluva o výpožičke
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola 


zmluva o inzercii č. 231160075 
predmet: Zmluva o inzercii
dodávateľ: regionPRESS, s.r.o. 


zmluva č. 01/2015
predmet: Zmluva o výpožičke
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola 


Elektronizácia vzdelávacieh o systému 
predmet: Elektronizácia vzdelávacieho systému 
dodávateľ: MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 


príkazná zmluva 
predmet: príkazná zmluva 
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj 


zmluva č. 52101689 
predmet: Zmluva o prenájme multifunkčnej tlačiarne 
dodávateľ: Konica Minolta, s.r.o. 


zmluva č. 01/2014 
predmet: Zmluva o výpožičke
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola 


zmluva č. 01/2013 
predmet: Zmluva o výpožičke
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola 


zmluva č. 04/2012 
predmet: Zmluva o výpožičke
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola 


Zmluva č. 1/2012 o poskytnutí bankových služieb. 

Obchodné podmienky elektronického bankovníctva 13.02.2012 
predmet: Obchodné podmienky pre poskytovanie a používanie elektronických služieb a platobných kariet
dodávateľ: Slovenská Sporiteľňa, a.s. 

Sadzobník poplatkov 13.02.2012 
predmet: Sadzobník poplatkov a náhrad Slovenskej sporiteľne, a. s. 
dodávateľ: Slovenská Sporiteľňa, a.s. 

Všeobecné obchodné podmienky  13.02.2012 

predmet: Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s. 
dodávateľ: Slovenská Sporiteľňa, a.s. 

Zmluva o bežnom účte 13.02.2012 
predmet: Zmluva o bežnom účte
dodávateľ: Slovenská Sporiteľňa, a.s. 

Zmluva o odovzdaní a prevzatí bezpečnostných predmetov 13.02.2012

Zmluva o odovzdaní a prevzatí bezpečnostných predmetov 13.02.2012

Zmluva o odovzdaní a prevzatí bezpečnostných predmetov 13.02.2012 

Zmluva o odovzdaní a prevzatí bezpečnostných predmetov 13.02.2012 
predmet: Zmluva o odovzdaní a prevzatí bezpečnostných predmetov
dodávateľ: Slovenská Sporiteľňa, a.s. 


zmluva č. 02/2011  24.6.2011 
predmet: Zmluva o výpožičke
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola 

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (t.j. aj naša škola ) ako povinné osoby v zmysle zákona č.211 / 2000 Z.z. o slobode informácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú povinné zverejňovať po 1.januári 2011 zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby. 

Zmluvy, objednávky a faktúry sú v PDF formáte.

Objednávka 7/2020 5.11.2020
popis: Toner
dodávateľ: Net 2 Net IT solution, s.r.o.

Objednávka 6/2020 15.10.2020
popis: Toner
dodávateľ: Konica Minolta, s.r.o.

Objednávka č. 5/2020 18.9.2020
popis: Dezinfekčné prostriedky
dodávateľ: Trend hygiena, s.r.o.

Objednávka č. 4/2020 9.9.2020
popis: Dezinfekčné prostriedky
dodávateľ: Trend Hygiena, s.r.o

Objednávka 2/2020 9.9.2020
popis: Rúška na tvár
dodávateľ: Medelix, s.r.o.

Objednávka stravenky 3Q 7.7.2020
popis: Jedálny kupón
dodávateľ: UP Slovensko, s.r.o

objednávka UP 6191172928 13.11.2019
popis: Darčekový kupón
dodávateľ: UP Slovensko, s.r.o


objednavka č. 6/2013 7.10.2013 
popis: Jedálny kupón
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


objednavka č. 5/2013 01.07.2013 
popis: Jedálny kupón
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


objednavka č. 4/2013 23.01.2013 
popis: Jedálny kupón
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


objednavka č. 057253-1 30.11.2012 
popis: Lavice 
dodávateľ: AJ Produkty, a.s.


objednavka č. 4/2012 03.10.2012 
popis: Jedálny kupón
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


objednavka č. 3/2012 09.7.2012 
popis: Jedálny kupón
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


objednavka č. 2/2012 04.4.2012 
popis: Jedálny kupón
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


objednavka č. 1/2012 15.2.2012 
popis: Jedálny kupón
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


objednavka č. 1/2011 05.4.2011 
popis: Jedálny kupón
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (t.j. aj naša škola ) ako povinné osoby v zmysle zákona č.211 / 2000 Z.z. o slobode informácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú povinné zverejňovať po 1.januári 2011 zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby.

Zmluvy, objednávky a faktúry sú v PDF formáte.

Faktúra č. 210211454125 09.12.2020
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: Telekom

Faktúra č. 2020326 07.12.2020
predmet: BOZP školenie
dodávateľ: Lýdia Csenkyová

Faktúra č. 6192020 02.12.2020
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola

Faktúra č. 2202429327 2.11.2020
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Faktúra č. 201103 10.11.2020
predmet: Toner
dodávateľ: Net2Net IT solution, s.r.o.

Faktúra č. 283934747126 10.11.2020
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: Telekom

Faktúra č. 2202430470 10.11.2020
predmet: Pravidelná  platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Faktúra č. 22022112525 12.10.2020
predmet: Toner
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Faktúra č. 2202426284 12.10.2020
predmet: Pravidelná  platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Faktúra č. 6162020 05.10.2020
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola

Faktúra č. 20202935 21.9.2020
predmet: Dezinfekčné prostriedky
dodávateľ: Trend Hygiena, s.r.o.

Faktúra č. 6132020 16.09.2020
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola

Faktúra č. 2020015 10.9.2020
predmet: Rúška na tvár
dodávateľ: Medelis, s.r.o.

Faktúra č. 20202860 10.9.2020
predmet: Utierky
dodávateľ: Trend Hygiena, s.r.o.

Faktúra č. 271709211125 9.9.2020
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: Telekom

Faktúra č. 2202421975 7.9.2020
predmet: Pravidelná  platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Faktúra č. 200409 7.9.2020
predmet: Terminál na meranie teploty
dodávateľ: Morez Group, a.s.

Faktúra č. 2202420562 2.9.2020
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Faktúra č. 2202417821 10.8.2020
predmet: Pravidelná  platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Faktúra č. 261383760125 14.7.2020
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: Telekom

Faktúra č. 7001053585 07.07.2020
predmet: Jedálne kupóny
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.

Faktúra č. 2202411787 25.6.2020
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia s.r.o.

Faktúra č.248632451126 11.5.2020
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: Telekom

Faktúra č. 7001031393 20.04.2020
predmet: Jedálne kupóny
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.

Faktúra č. 2202401338 9.4.2020
predmet: Pravidelná  platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Faktúra č. 243293705120 09.04.2020
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: Telekom

Faktúra č. 102065486 09.03.2020
predmet: doména a websupport
dodávateľ Websupport, s.r.o.

Faktúra č. 237450213122 09.3.2020
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: Telekom

Faktúra č. 2192445405 04.03.2020
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Faktúra č. 7001012654 06.02.2020
predmet: Jedálne kupóny
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.

Faktúra č. 2000319 30.01.2020
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico, s.r.o.

Faktúra č. 2192441015 23.01.2020
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Faktúra č. 220604209126 9.1.2020
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: Telekom

Faktúra č. 2192437658 7.1.2020
predmet: Pravidelná  platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Faktúra č. 3400190480 25.09.2019 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Panta Rhei, s.r.o

Faktúra č. 2192435702  16.12.2020
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Faktúra č. 2019000292 16.12.2019
predmet: Počítač
dodávateľ: Orbie Slovakia, s r.o.

Faktúra č. 2019000294 16.12.2019
predmet: Notebook
dodávateľ: Orbie Slovakia, s r.o.

Faktúra č. 2192220970 13.12.2019
predmet: Toner
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia, s.r.o.

Faktúra č. 1211901040 12.12.2019
predmet: Knižky
dodávateľ: Megabooks SK, s.r.o.

Faktúra č. 2019000279  3.12.2019
predmet: Monitor k PC
dodávateľ: Orbie Slovakia, s.r.o.

Faktúra č. 2019022 14.11.2019
predmet: Lektorkské služby
dodávateľ: TalkTalkCourses, s.r.o.

Faktúra č. 284446958123 7.11.2019
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: Telekom

Faktúra č. 2192429243 5.11.2019
predmet: Pravidelná  platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Faktúra č. 2192427943 23.10.2019
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Faktúra č. 278924499123 09.10.2019
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: Telekom

Faktúra č. 6202019 07.10.2019
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola

Faktúra č. 2192425217 07.10.2019
predmet: Pravidelná  platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Faktúra č. 191085 04.10.2019
predmet: Toner
Dodávateľ: net2net IT solutions, s r.o.

Faktúra č. 2192423965 26.09.2019
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Faktúra č. 1904205 25.09.2019 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico

Faktúra č.1904128 25.09.2019 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico

Faktúra č. 6182019 18.09.2019
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola

Faktúra č. 2192422163 16.09.2019
predmet: Pravidelná  platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Faktúra č. 272104621120 09.09.2019
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: Telekom

Faktúra č. 19010454 14.08.2019
predmet: Telefón pevnej linky
dodávateľ: PosTel DS, s.r.o

Faktúra č. 266568708121 08.08.2019
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: Telekom

Faktúra č. 260690542127 09.07.2019
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: Telekom

Faktúra č. 2192412836 08.07.2019
predmet: Pravidelná  platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Faktúra č. 2192416852 05.07.2019
predmet: Pravidelná  platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

faktúra č. 1192204889 19.06.2019
predmet: Triedna kniha
dodávateľ: Ševt

faktúra č. 6102019 10.06.2019
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola

faktúra č. 2192410309 06.06.2019
predmet: Pravidelná  platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

faktúra č. 2192407814 30.05.2019 
predmet: Pravidelná  platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

faktúra č. 249019885121 10.05.2019
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: Telekom

faktúra č. 1901033 11.03.2019 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 101958719 11.03.2019 
predmet: Websupport s.r.o
dodávateľ: Úhrada domény


faktúra č. 237152454120 11.03.2019 
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: T-com


faktúra č. 7901008333 23.01.2019 
predmet: Jedálne kupóny
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.


faktúra č. 1900225 23.01.2019 
predmet: Učebnica
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 222770588128 08.01.2019 
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2018000294 19.12.2018 
predmet: Počítač
dodávateľ: Orbie Slovakia, s r.o.


faktúra č. 2182433987 19.12.2018 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 1151228161 18.12.2018 
predmet: Kniha
dodávateľ: Martinus, s.r.o.


faktúra č. 2182222992 18.12.2018 
predmet: Toner
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 183194 11.12.2018 
predmet: Tabuľa
dodávateľ: PCProfi s r.o.


faktúra č. 183195 11.12.2018 
predmet: Interaktívne tabule
dodávateľ: PCProfi s r.o.


faktúra č. 2182431734 10.12.2018 
predmet: Pravidelna platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2592018 06.12.2018 
predmet: Školenie BOZP
dodávateľ: Lýdia Csenkeyová


faktúra č. 284911623129 06.12.2018 
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: T-com


faktúra č. FV180230 06.12.2018 
predmet: Tonery
dodávateľ: LEMAX-Milan Letovanec


faktúra č. 6222018 03.12.2018 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 18010709 03.12.2018 
predmet: Rádiomagnetofóny
dodávateľ: PostelDS, .s.r.o


faktúra č. 1804151 03.12.2018 
predmet: Rádiomagnetofón
dodávateľ: Marketworld, .s.r.o


faktúra č. 6232018 03.12.2018 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2182220285 21.11.2018 
predmet: Drobný materiál
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2182429639 15.11.2018 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 6202018 12.11.2018 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 278878986120 12.11.2018 
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2182219270 12.11.2018 
predmet: Inštalácia
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2182425767 16.10.2018 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 6182018 10.10.2018 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. FV180168 10.10.2018 
predmet: Tonery
dodávateľ: LEMAX-Milan Letovanec


faktúra č. 2182424531 09.10.2018 
predmet: Pravidelna platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 272264378124 08.10.2018 
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: T-com


faktúra č. 8801087493 03.10.2018 
predmet: Jedálne kupóny
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.


faktúra č. 1804514 01.10.2018 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 2182421802 24.09.2018 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 6162018 10.09.2018 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 266313585120 07.09.2018 
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2182418908 27.08.2018 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 260651101127 09.08.2018 
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2182417664 07.08.2018 
predmet: Pravidelna platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 6142018 25.07.2018 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2182414069 23.07.2018 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2182412879 06.07.2018 
predmet: Pravidelna platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 8801059454 03.07.2018 
predmet: Jedálne kupóny
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.


faktúra č. 2182410004 18.06.2018 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 8210041445 06.06.2018 
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2182408706 06.06.2018 
predmet: Pravidelna platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 6122018 05.06.2018 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2182406635 22.05.2018 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2182404841 09.05.2018 
predmet: Pravidelna platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 239598447124 09.05.2018 
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: T-com


faktúra č. 1802002 09.05.2018 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 6112018 02.05.2018 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2182402465 17.04.2018 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 8801031657 05.04.2018 
predmet: Jedálne kupóny
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.


faktúra č. 2172441671 16.03.2018 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 101852132 12.03.2018 
predmet: Websupport s.r.o
dodávateľ: Úhrada domény


faktúra č. 225694799137 09.03.2018 
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2172438105 21.02.2018 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 6032018 12.02.2018 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 287566447126 12.02.2018 
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2172436626 06.02.2018 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 8801009501 25.01.2018 
predmet: Jedálne kupóny
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.


faktúra č. 6202018 25.01.2018 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2172434329 16.01.2018 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 278811127122 08.01.2018 
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2172432515 08.01.2018 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2172430507 19.12.2017 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 272470639125 11.12.2017 
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2172428669 07.12.2017 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 6202017 04.12.2017 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2172426856 20.11.2017 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2172425443 09.11.2017 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 266061586127 08.11.2017 
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: T-com


faktúra č. 6192017 07.11.2017 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 1705981 18.10.2017 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 2172423372 18.10.2017 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2172421635 11.10.2017 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 1704856 10.10.2017 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 6172017 09.10.2017 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 258798436127 09.10.2017 
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: T-com


faktúra č. 258513237114 04.10.2017 
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: T-com


faktúra č. 8701084716 03.10.2017 
predmet: Stravné lístky
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


faktúra č. 2172419957 21.09.2017 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 253187147110 12.09.2017 
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: T-com


faktúra č. 6162017 12.09.2017 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. FV170179 11.09.2017 
predmet: Tonery
dodávateľ: LEMAX-Milan Letovanec


faktúra č. 252559848129 06.09.2017 
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2172417727 06.09.2017 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2172416524 23.08.2017 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2047071709126 10.08.2017 
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2045781749111 07.08.2017 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2172415228 07.08.2017 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2172412616 18.07.2017 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 8701060664 11.07.2017 
predmet: Stravné lístky
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


faktúra č. 2040215827113 10.07.2017 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2040175366127 10.07.2017 
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2172412369 10.07.2017 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2172409145 19.06.2017 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2172407751 12.06.2017 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2033093233114 12.06.2017 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2034226149128 12.06.2017 
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: T-com


faktúra č. 6112017 12.06.2017 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2172405717 18.05.2017 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2172405565 17.05.2017 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 6102017 10.05.2017 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2028178933126 09.05.2017 
predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2027639443112 04.05.2017 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2172402620 21.04.2017 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2172401022 06.04.2017 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 6082017 04.04.2017 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 8701030357 04.04.2017 
predmet: Stravné lístky
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


faktúra č. 2162440379 21.03.2017 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 11747259 13.03.2017 
predmet: Web hosting a doména
dodávateľ: Websupport, s.r.o


faktúra č. 2093322912128 09.03.2017 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2162439114 07.03.2017 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2092147494116 06.03.2017 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 1700765 27.02.2017 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 2162436448 17.02.2017 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 170014 22.02.2017 
predmet: Vypracovanie správy OP a OS el. spotrebičov
dodávateľ: Karem s.r.o.


faktúra č. 6052017 14.02.2017 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2087150077128 09.02.2017 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2085882512115 07.02.2017 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2162435218 07.02.2017 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 8701011647 01.2.2017 
predmet: Stravné lístky
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


faktúra č. 6022017 25.01.2017 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 1700200 23.01.2017 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 1700061 23.01.2017 
predmet: Seminár
dodávateľ: Vesna, nezisková organizácia


faktúra č. 1700061 17.01.2017 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 2162432882 17.01.2017 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2162432354 10.01.2017 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2079173262117 09.01.2017 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 6312016 15.12.2016 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2073235202127 07.12.2016 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2072215539116 06.12.2016 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2162428175 06.12.2016 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 6302016 28.11.2016 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 1607245 23.11.2016 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 2162426487 23.11.2016 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2162424584 08.11.2016 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2068096590124 08.11.2016 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2067660162118 07.11.2016 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 1606531 25.10.2016 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 6282016 24.10.2016 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2162422622 20.10.2016 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2062788358115 10.10.2016 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2062775046124 10.10.2016 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2162420801 06.10.2016 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 1605682 04.10.2016 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 8601086091 03.10.2016 
predmet: Stravné lístky
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


faktúra č. 1604482 28.09.2016 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 1605189 28.09.2016 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 2162419440 22.09.2016 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 6272016 19.09.2016 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 536160311 13.09.2016 
predmet: Inzercia
dodávateľ: RegionPress, s.r.o.


faktúra č. 2016048 13.09.2016 
predmet: Zverejnenie inzerátu
dodávateľ: Perfects, a.s.


faktúra č. 2058508740124 13.09.2016 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2162418175 08.09.2016 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2058970986112 07.09.2016 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2016037 15.08.2016 
predmet: Zverejnenie inzerátu
dodávateľ: Perfects, a.s.


faktúra č. 2054581686120 15.08.2016 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2162413974 15.08.2016 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2052745527111 03.08.2016 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 6252016 20.07.2016 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2162412549 20.07.2016 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2048667467123 11.07.2016 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2162410548 07.07.2016 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 1600730 07.07.2016 
predmet: elekroinštalačné práce
dodávateľ: Intervyt


faktúra č. 8601059846 06.07.2016 
predmet: Stravné lístky
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


faktúra č. 536160210 1.7.2016 
predmet: Inzercia
dodávateľ: RegionPress, s.r.o.


faktúra č. 2162408758 21.6.2016 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 6182016 14.06.2016 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2162407566 13.6.2016 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2044420226129 9.06.2016 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2043016562115 6.06.2016 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 6162016 25.05.2016 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2162405606 18.5.2016 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2038407226127 10.05.2016 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2162405112 10.5.2016 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2037969664118 04.05.2016 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2162401038 27.4.2016 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 6122016 11.04.2016 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2033515214127 07.04.2016 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2032637628119 05.04.2016 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2152440840 21.3.2016 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 11640685 08.03.2016 
predmet: Web hosting a doména
dodávateľ: Websupport, s.r.o


faktúra č. 2152439314 08.3.2016 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2027521612114 03.03.2016 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2152436416 11.2.2016 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2024006045122 09.02.2016 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2022420128117 04.02.2016 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 6022016 26.01.2016 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 8601008775 25.01.2016 
predmet: Stravné lístky
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


faktúra č. 1600116 21.01.2016 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 1162200101 19.01.2016 
predmet: Osvedčenia
dodávateľ: Ševt a.s.


faktúra č. 2152432098 19.1.2016 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2152433852 19.1.2016 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2096964369121 12.01.2016 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2097893844116 12.01.2016 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2152430706 17.12.2015 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 158172 09.12.2015 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 2152429496 08.12.2015 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2091254796120 08.12.2015 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2090150161117 03.12.2015 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 157683 25.11.2015 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 2152427024 19.11.2015 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 157505 18.11.2015 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 157628 18.11.2015 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 2085485264121 12.11.2015 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2152425818 05.11.2015 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2085286687112 04.11.2015 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 6242015 03.11.2015 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2152424421 27.10.2015 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2080800645128 12.10.2015 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 6212015 12.10.2015 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2152422357 07.10.2015 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 155605 7.10.2015 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 155878 7.10.2015 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 2079493965118 06.10.2015 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 8501084413 30.09.2015 
predmet: Stravné lístky
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


faktúra č. 2152420629 23.09.2015 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 6202015 21.09.2015 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2076334934225 09.09.2015 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2075234378117 07.09.2015 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2152419476 07.09.2015 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2152417839 31.08.2015 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2071538202224 13.08.2015 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2152414389 29.07.2015 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2067165351220 13.07.2015 
predmet: Služby pevnej siete
dodávateľ: T-com


faktúra č. 6182015 07.07.2015 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2064588461118 07.07.2015 
predmet: Telefon
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2152413443 06.07.2015 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 8501057979 01.07.2015 
predmet: Stravné lístky
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


faktúra č. 2152410049 16.06.2015 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2061642593226 15.06.2015 
predmet: Telefon
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2061071299111 10.06.2015 
predmet: Telefon
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2152408722 08.06.2015 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 6142015 15.05.2015 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2152406624 18.05.2015 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2056317935227 13.05.2015 
predmet: Telefon
dodávateľ: T-com


faktúra č. 152380 12.05.2015 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 2055408466116 06.05.2015 
predmet: Telefon
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2152405025 06.05.2015 
predmet: Prenájom zariadenia
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. RF0359/15 22.04.2015 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 2152403531 20.04.2015 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2152402202 14.04.2015 
predmet: Prenájom zariadenia
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 6112015 13.04.2015 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 8501032756 13.4.2015 
predmet: Stravné lístky
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


faktúra č. 2152401018 09.04.2015 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2048459529114 08.4.2015 
predmet: Telefon
dodávateľ: T-com


faktúra č. 11533901 23.03.2015 
predmet: Web hosting a doména
dodávateľ: Websupport, s.r.o


faktúra č. RF0264/15 16.03.2015 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 151336 16.03.2015 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 6062015 12.03.2015 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2044500082119 10.3.2015 
predmet: Telefon
dodávateľ: T-com


faktúra č. 150937 24.02.2015 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 2142433422 18.02.2015 
predmet: Prenájom zariadenia
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 8501014115 09.02.2015 
predmet: Stravné lístky
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


faktúra č. 2142432175 09.02.2015 
predmet: Prenájom zariadenia
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2039380791 5.2.2015 
predmet: Telefon
dodávateľ: T-com


faktúra č. 2142431373 22.01.2015 
predmet: Prenájom zariadenia
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. RF0075/15 15.01.2015 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 2142427694 19.12.2014 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2142426167 18.12.2014 
predmet: Prenájom zariadenia
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 6252014 16.12.2014 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. RF1112/14 16.12.2014 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 2142425637 05.12.2014 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2025499298118 3.12.2014 
predmet: Telefon
dodávateľ: T-com


faktúra č. 6242014 1.12.2014 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2142423676 19.11.2014 
predmet: Pravidelná platba
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 2142422871 18.11.2014 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. RF1018/14 18.11.2014 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 1407267 11.11.2014 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 1407245 11.11.2014 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 6222014 6.11.2014 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2021372158111 6.11.2014 
predmet: Telefon
dodávateľ: T-com


faktúra č. 1407012 4.11.2014 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 2142215519 03.11.2014 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 1406572 20.10.2014 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 1406035 20.10.2014 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. RF0924/14 13.10.2014 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 6182014 8.10.2014 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 8401084011 06.10.2014 
predmet: Stravné lístky
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


faktúra č. 2093866369 6.10.2014 
predmet: Telefon
dodávateľ: T-com


faktúra č. 1140422 1.10.2014 
predmet: Počítač (hardvér, softvér)
dodávateľ: Peter HAHN – HAPOS


faktúra č. RF0829/14 17.09.2014 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 2142415697 11.09.2014 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 6162014 18.08.2014 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. RF0735/14 11.08.2014 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. RF0641/14 18.07.2014 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 8401055322 02.07.2014 
predmet: Stravné lístky
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


faktúra č. 1142203793 02.07.2014 
predmet: Triedne knihy
dodávateľ: Ševt a.s.


faktúra č. RF0547/14 16.06.2014 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 2142406318 03.06.2014 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 14002639 29.05.2014 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. RF0452/14 20.05.2014 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. RF0264/14 19.03.2014 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 11428451 11.3.2014 
predmet: Web hosting a doména
dodávateľ: Websupport, s.r.o


faktúra č. 2132432993 06.03.2014 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 641100355 05.03.2014 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Slovak Ventures s.r.o


faktúra č. 1401174 05.03.2014 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 641100529 03.03.2014 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Slovak Ventures s.r.o


faktúra č. 1142200341 21.02.2014 
predmet: Osvedčenia
dodávateľ: Ševt a.s.


faktúra č. RF0170/14 17.02.2014 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 8401008172 27.01.2014 
predmet: Stravné lístky
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


faktúra č. RF0075/14 13.01.2014 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 6222013 18.12.2013 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. RF1109/13 16.12.2013 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 33050 11.12.2013 
predmet: Kancelárske potreby
dodávateľ: Papier Charlie


faktúra č. 6212013 3.12.2013 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2132423549 3.12.2013 
predmet: Vyúčtovanie
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 20131201 2.12.2013 
predmet: Učebný stôl
dodávateľ: Atyp Deco s.r.o


faktúra č. 1308497 2.12.2013 
predmet: Knižky
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 1173532291 2.12.2013 
predmet: Polička
dodávateľ: Martinus.sk, s.r.o


faktúra č. RF1015/13 14.11.2013 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 1307966 13.11.2013 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 6172013 05.11.2013 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 2132418428 18.10.2013 
predmet: Prenájom zariadenia
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. RF0921/13 15.10.2013 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 8301072655 07.10.2013 
predmet: Stravné lístky
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


faktúra č. 6122013 03.10.2013 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 1305988 30.09.2013 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 2132416928 23.09.2013 
predmet: Prenájom zariadenia
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. RF0827/13 16.09.2013 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 2132414883 10.09.2013 
predmet: Prenájom zariadenia
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 6092013 26.08.2013 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. RF0733/13 12.08.2013 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. RF0639/13 16.07.2013 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 8301047834 01.07.2013 
predmet: Stravné lístky
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


faktúra č. RF0545/13 12.06.2013 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 2132406012 06.06.2013 
predmet: Prenájom zariadenia
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. RF0451/13 14.05.2013 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. RF0357/13 16.04.2013 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 8301027900 16.04.2013 
predmet: Stravné lístky
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


faktúra č. 531100481 08.04.2013 
predmet: Tracks
dodávateľ: Slovak Ventures s.r.o


faktúra č. 531100480 08.04.2013 
predmet: Tracks
dodávateľ: Slovak Ventures s.r.o


faktúra č. RF0169/13 11.02.2013 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 201304 11.02.2013 
predmet: stolička
dodávateľ: JANTÁR – Oľga Dobšová


faktúra č. 8301008090 23.01.2013 
predmet: Stravné lístky
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o


faktúra č. 531100012 23.01.2013 
predmet: Jazykové CD
dodávateľ: Slovak Ventures s.r.o


faktúra č. 201242 12.12.2012 
predmet: Kanc. skrine
dodávateľ: Tibor Dobsa – decorti


faktúra č. RF1110/12 11.12.2012 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 2122405725 10.12.2012 
predmet: Prenájom zariadenia
dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.


faktúra č. 32042 30.11.2012 
predmet: Kancelárske potreby
dodávateľ: Karol Kása – Papier Charlie


faktúra č. 201238 26.11.2012 
predmet: Skrine a policky
dodávateľ: Tibor Dobsa – decorti


faktúra č. RF1016/12 13.11.2012 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 522831 7.11.2012 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Slovak Ventures s.r.o


faktúra č. 522740 7.11.2012 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Slovak Ventures s.r.o


faktúra č. 704507 7.11.2012 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Slovak Ventures s.r.o


faktúra č. 20120219 05.11.2012 
predmet: Obrus
dodávateľ: Chemspol-D.S. s.r.o.


faktúra č. 522833 29.10.2012 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Slovak Ventures s.r.o


faktúra č. 1206599 29.10.2012 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 1205686 11.10.2012 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 6132012 11.10.2012 
predmet: Režijné náklady
dodávateľ: Stredná zdravotnícka škola


faktúra č. 1205976 11.10.2012 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 1205933 11.10.2012 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Oxico


faktúra č. 522381 11.10.2012 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Slovak Ventures s.r.o


faktúra č. 522463 11.10.2012 
predmet: Učebnice
dodávateľ: Slovak Ventures s.r.o


faktúra č. RF0922/12 11.10.2012 
predmet: Refundácia
dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj


faktúra č. 60962012 09.10.2012 
predmet: Prevádzka predmetu nájmu
dodávateľ: Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM


faktúra č. 8201077181 03.10.2012 
predmet: Stravné lístky
dodávateľ: LE Cheque Dejeuner, s.r.o