Organizačnou formou vyučovania je kurz.

Základný kurz zhŕňa štúdium v I. a II. ročníkoch, stredný kurz zahŕňa štúdium v III. a IV. ročníkoch, vyšší kurz zahŕňa štúdium v V. a VI. ročníkoch. Prípravný kurzzriaďujeme pre záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky – základnej, všeobecn